prenatální

Prenatální znamená „před narozením“. Například prenatální diagnostika je diagnostika (některých vrozených vývojových vad) ještě před narozením, prenatální vývoj je vývoj dítěte v děloze matky apod.

Viz také pre-.