předpona post-

post- je předpona, která znamená „po“ (časově) nebo „za“ (místně). Příklady:

Opakem předpony post- je předpona pre-.