prediabetes

Prediabetes je stav předcházející vzniku diabetu mellitu (cukrovky). Prediabetes se často vyznačuje zvýšenou hladinou glukózy v krvi (hyperglykemií), avšak nejsou splněna diagnostická kritéria pro potvrzení diabetu.

Odvozené přídavné jméno je prediabetický.

Viz také pre-, diabetes mellitus.