autonomní ganglia

Autonomní ganglia jsou shluky buněčných těl neuronů v autonomním nervovém systému. V autonomních gangliích se nacházejí synapse pregangliových neuronů a postgangliových neuronů. Rozlišujeme dva typy autonomních ganglií:

Viz také ganglion, pregangliový neuron, postgangliový neuron.