adenosintrifosfát

Adenosintrifosfát neboli ATP (zkratka pochází z anglického názvu adenosine triphosphate) je látka přirozeně se vyskytující v lidském těle, která dodává energii pro mnoho procesů v živých buňkách, jako je svalová kontrakce, šíření nervových vzruchů, biosyntéza složitých látek apod. ATP se nachází nejen v lidském organismu, ale ve všech známých formách života. Při spotřebě v metabolických drahách se ATP přeměňuje buď na adenosindifosfát (ADP) nebo na adenosinmonofosfát (AMP). V dalších metabolických procesech se ATP regeneruje, je tedy neustále recyklován. ATP funguje rovněž jako koenzym.

ATP se skládá ze tří různých typů sloučenin: adeninu (jedna z nukleových bází), ribózy (jeden z mnoha typů monosacharidů) a tří fosfátů (každý obsahuje jeden atom fosforu).

Obrázek: Chemická struktura adenosintrifosfátu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (černá), dusíku (modrá), kyslíku (červená), fosforu (oranžová) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku, fosforu nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Ben Mills - Own work, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3451879 [levá část obrázku] a Smokefoot - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117155213 [pravá část obrázku])

Viz také adenin, fosfáty, adenosindifosfát (ADP).

Související příspěvky: