ribóza

Ribóza je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Jedná se o typ monosacharidu, který tvoří nedílnou součást ribonukleových kyselin (RNA). Kromě toho se vyskytuje i v jiných sloučeninách, například v adenosintrifosfátu (ATP). Ribóze se velmi podobá deoxyribóza, která se od ní liší pouze jediným atomem kyslíku (deoxyribóza má o jeden atom kyslíku méně).

Obrázek: Chemická struktura ribózy. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj:Wikimedia Commons, Public Domain.)

Viz také monosacharidy, nukleové kyseliny, deoxyribóza.