koenzym

Koenzym je jedním ze dvou typů kofaktorů, je tedy nutný pro aktivitu enzymu jako katalyzátoru. Různých koenzymů existuje poměrně velké množství. Ze strukturního hlediska jsou to složitější organické molekuly odvozené od vitaminů a jiných živin, které se v potravě vyskytují jen v malém množství.