nukleové báze

Nukleové báze jsou látky, jejichž chemická struktura obsahuje jeden nebo dva charakteristické „kruhy“ tvořené atomy uhlíku a dusíku. Nukleové báze jsou základními stavebními kameny nukleotidů, potažmo nukleových kyselin. Konkrétně se jedná o adenin (A), cytosin (C), guanin (G), thymin (T) a uracil (U).

Obrázek: Chemické vzorce všech nukleových bází: konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku, dusíku nebo vodíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také nukleotidy.