sloučenina

Sloučenina je látka, která se skládá ze dvou nebo více různých chemických prvků spojených tzv. chemickou vazbou (ta je na obrázcích obvykle znázorňována jako jednoduchá, dvojitá či trojitá „čára“ spojující dvě „kuličky“ – atomy). Příklady sloučenin:

Viz také atom, molekula a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz sloučenina, sloučeniny apod..