atom

Atom je nejmenší částice látky, kterou nelze chemicky rozložit. Každý atom má jádro (střed) složené z protonů (kladně nabitých částic) a neutronů (částic bez náboje). Kolem jádra se pohybují elektrony (záporně nabité částice). Atomy různých chemických prvků obsahují různé počty protonů (například všechny atomy kyslíku obsahují 8 protonů, všechny atomy hořčíku obsahují 12 protonů apod.), neutronů a elektronů.

Viz také chemický prvek, molekula.