mastocyty

Mastocyty neboli žírné buňky jsou buňky vyskytující se ve vazivu a pod mikroskopem v nich lze rozeznat četná granula. Granula obsahují mj. heparin, histamin a serotonin. Mastocyty hrají významnou roli při zprostředkování zánětu. Jejich funkce je téměř identická s funkcí bazofilů (ty se ale vyskytují v krevním řečišti). Rozdíl spočívá v tom, že mastocyty sehrávají svou úlohu v časných stadiích zánětu, ať už u alergií nebo u parazitárních infekcí, zatímco bazofily jsou zacíleny na pozdní stadia.

Viz také -cyt.