cytokiny

Cytokiny představují rozsáhlou a ne zcela přesně vymezenou kategorii relativně malých proteinů, které se uplatňují v buněčné signalizaci. Cytokiny hrají významnou roli při normálních imunitních reakcích, ale pokud se jich najednou uvolní příliš velké množství, může to mít na organismus závažný dopad (viz cytokinová bouře). Konkrétními příklady cytokinů jsou erytropoetin, trombopoetin či interferony.

Viz také cyto-.