šok

Šok neboli šokový stav je akutní, život ohrožující stav, kdy v důsledku problémů s oběhovým systémem do tkání neproudí dostatečné množství krve. Mezi prvními příznaky šoku může být celkový pocit slabosti, rychlé bušení srdce, zrychlené dýchání, zvýšené pocení, pocity úzkosti a neobvyklá žízeň. Se zhoršujícím se stavem může následovat zmatenost, bezvědomí nebo i srdeční zástava.

Příčiny šoku jsou velmi různorodé (např. silné krvácení po nehodě, otrava apod.). Není-li včas poskytnuta odborná lékařská pomoc, postižený záhy umírá.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz šok.