průjem

Průjem neboli diarea obecně znamená řidší a častější stolici. Je však nutné rozlišovat mezi akutním a chronickým průjmem:

  • Akutní průjem charakterizuje výskyt tří a více řídkých, neformovaných nebo vodnatých stolic v předcházejících 24 hodinách. Takový průjem je obvykle samolimitující, tedy odezní sám nebo s pomocí dietního režimu, event. s použitím volně prodejných léků. Průjem provázený horečkou, příměsí krve ve stolici, hlenu ve stolici nebo jinými příznaky vyžaduje vyšetření lékařem. Vyšetření je povinna se podrobit osoba s průjmem, která vykonává epidemiologicky závažnou činnost.
  • Chronický průjem by měl být konzultován s lékařem.

Odvozené přídavné jméno je průjmový.

Terminologická poznámka: Odborný název „diarea“ doslova znamená „tečení skrz“. Tento název pochází již ze starověku (z dob slavného lékaře Hippokrata).

Viz také infekční průjmová onemocnění.

Související příspěvky:

Pojem souvisí s kategoriemi:

Průjmová onemocnění v dětském věku