heparin

Heparin je polysacharid, který brání srážení krve tím, že blokuje přeměnu protrombinu na trombin (obě tyto látky se řadí mezi tzv. koagulační faktory), a tím i přeměnu fibrinogenu na fibrin. Heparin se řadí mezi antikoagulancia a používá se i do zkumavek na odběr krve, aby se v nich krev nesrážela.

Viz také nízkomolekulární hepariny.