zvracení

Zvracení je běžným příznakem u dětí. U dospělých je příznakem při trávicích obtížích, nejčastěji při žaludečních poruchách. Ty mohu vzniknout v souvislosti s příjmem potravy, alkoholu nebo léků. Může být projevem celkových onemocnění, v jejich rozvinutém stadiu. Pokud se spontánně neupraví a je opakované, event. se jedná o zvracení s příměsí krve, je třeba ho považovat za alarmující příznak, nemocného zajistit proti dehydrataci a předat do specializované péče. Zvracení provází i některé psychiatrické poruchy, jako je bulimie.