bolest břicha

Bolest břicha může signalizovat závažné onemocnění vyžadující neodkladné řešení.

Tzv. náhlá příhoda břišní (NPB) je termín pro břišní příznaky, které nutí k rychlému objasnění a léčbě, ať už chirurgické nebo interní. Základní otázky, které bude vyšetřující lékař pokládat, jsou:

  1. Jedná se o náhle vzniklou bolest břicha?
  2. Kdy a kde se bolest objevila, jakou měla charakteristiku, intenzitu a trvání, zda se někam šířila, co bolesti ulevilo event. ji zhoršilo.
  3. Jaké jsou další průvodní příznaky (teplota, zvracení, pasáž střevní, pasáž moči, krev ve stolici, krev v moči, jiné gynekologické příznaky,….)

Pacient s podezřením na NPB by měl být neodkladně vyšetřen lékařem. Pokud bude podezření sdílet, pacienta odešle na příslušné oddělení, tj. chirurgii, gynekologii event. urologii.

Viz také bolest, břicho.