parazit

Parazit neboli cizopasník je organismus, který žije na úkor jiného organismu (hostitele). V širším slova smyslu lze za parazity považovat i viry a bakterie způsobující infekční onemocnění, většinou však pojem „parazit“ označuje složitější formu života (prvok, škrkavka, tasemnice, veš apod.).

Viz také infekční agens.

Vyhledat „parazit“ na NZIP