parazit

Parazit neboli cizopasník je organismus, který žije na úkor jiného organismu (hostitele). V širším slova smyslu lze za parazity považovat i viry a bakterie způsobující infekční onemocnění, většinou však pojem „parazit“ označuje složitější formu života (prvok, škrkavka, tasemnice, veš apod.).

Odvozené sloveso je parazitovat, odvozená přídavná jména jsou:

  • parazitický – mající vlastnosti parazita, např. parazitický způsob života,
  • parazitární – způsobený parazity, např. parazitární infekce.

Viz také infekční agens, parazitární infekce, parazitární onemocnění a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz parazit.