pojivová tkáň

Pojivová tkáň je označení pro strukturu, která vyplňuje prostor mezi vnitřními orgány, má mechanickou a podpůrnou funkci, podílí se na udržování vnitřního prostředí, tvoří látkové rezervy organismu a má i obrannou funkci. Mezi pojivové tkáně patří také vazivo, chrupavka a kost.