pojivová tkáň

Pojivová tkáň je jedním ze čtyř základních typů tkání. Buňky pojivové tkáně jsou od sebe vzájemně odděleny velkým množstvím neživého mezibuněčného materiálu, tzv. extracelulární matrix. Tím se pojivová tkáň výrazně liší například od epitelové tkáně, jejíž buňky jsou naskládány těsně vedle sebe. V extracelulární matrix pojivové tkáně se obecně vyskytují tři typy vláken:

Některé typy pojivové tkáně však obsahují vláken výrazně méně (např. tuková tkáň nebo krev). Pojivová tkáň vyplňuje prostor mezi vnitřními orgány, má mechanickou a podpůrnou funkci, podílí se na udržování vnitřního prostředí, tvoří látkové rezervy organismu a má i obrannou funkci. Mezi pojivové tkáně patří mj. vazivo, chrupavka a kost.

Viz také tkáň, buňky pojivové tkáně.