histamin

Histamin je látka přirozeně se vyskytující v lidském těle, která se podílí na řadě fyziologických procesů odehrávajících se v organismu. Histamin je uložen v granulech mastocytů a bazofilů a uvolňuje se z nich při setkání s antigenem. Histamin se podílí na vzniku alergické reakce časného typu a způsobuje také časné příznaky anafylaktické reakce.