Vyhledávání v obsahu NZIP

Počet výsledků: 81

Otevřít filtraci
Oko se skládá z mnoha různých struktur, které ve složitém souladu dohromady provádějí různé úkony, např. chrání oko a poskytují mu živiny, zejména jsou však nezbytné pro vidění...
Cizí těleso se do oka může dostat různými způsoby – například při zpracování kovu či dřeva, dále ze skleněných střepů, následkem švihnutí větví do oka při sportu, při automobil...
U šilhání (strabismu) se jedná o vadné postavení jednoho oka nebo obou očí. V některých případech je odchylka zřetelně viditelná na první pohled, jindy je pro laika rozeznateln...
Tupozrakost (amblyopie) vzniká v prvních letech života, její příčiny jsou rozmanité. Nejčastěji ji způsobuje refrakční vada oka (většinou dalekozrakost , někdy astigmatismu...
Pod pojmem zelený zákal neboli glaukom se rozumí celá skupina různých onemocnění, jejichž společnou příčinou je příliš vysoký nitrooční tlak. Důsledkem je poškození zrakového n...
ČLÁNEK
Jak již vyplývá z názvu této oční vady, při poruchách barvocitu dochází k poruše normálního barevného vidění. To se projevuje různě intenzivním omezením vnímání jedné, několika...
ČLÁNEK
K vidění za šera a za tmy jsou zapotřebí speciální světločivé buňky v sítnici, tzv. tyčinky (viz článek Oko: struktura a funkce ). Ty zprostředkovávají černobílé vidění. Pokud...
Působením intenzivního ultrafialového (UV) záření, typicky při pobytu v horských oblastech, může dojít k akutnímu poškození oka. Jednak je na horách řidší vzduch, který do atmo...
Za účelem diagnostiky glaukomu provádí oční lékař různá vyšetření, jako je např. vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie), měření nitroočního tlaku (tonometrie) apod. Léčba se o...
Lidé trpící dalekozrakostí špatně vidí do blízka, zatímco s viděním do dálky problém nemají. Příčinou špatného vidění na krátkou vzdálenost je většinou délka oční bulvy. Zjed...

Zobrazeno 1 až 10 z 81

Kategorie

Typ

Počet výsledků