COVID-19: vakcíny a očkování

Stejně jako u dalších infekčních chorob je i u onemocnění COVID-19 nejúčinnější prevencí očkování. Farmaceutické firmy připravily několik druhů vakcín. Některé z nich se uplatňují i jako posilující dávky nad základní schéma očkování.


 • Ověřené informace o vakcínách proti COVID-19

  Vakcíny proti COVID-19 brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 jsou nutné k zajištění ochrany před tímto onemocněním, zvláště pak u zdravotnických pracovníků a ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou senioři či chronicky nemocní lidé.

 • COVID-19: praktické informace k očkování

  Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.

Doporučené externí zdroje

 • Očkování a vakcíny proti COVID-19

  Na jakém principu fungují jednotlivé typy vakcín proti covid-19? Jak probíhá očkování proti uvedenému onemocnění a kam se očkovací látka aplikuje? Které nežádoucí reakce se mohou objevit po očkování? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, najdete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Očkovací portál občana

  Na očkovacím portále ocko.uzis.cz si každý může ověřit údaje o svém očkování proti onemocnění COVID-19 a zobrazit a stáhnout certifikát o provedené vakcinaci. V budoucnu očkovací portál nabídne kompletní zabezpečený elektronický přehled o všech typech očkování proti infekčním nemocem. Občan si zde také může změnit své kontaktní údaje. Tím získává možnost zkontrolovat, opravit nebo aktualizovat osobní údaje vložené do systému poskytovatelem zdravotních služeb, který vakcinaci provedl. Portál vakcinace je přístupný rovněž přes Portál občana. Přechodně se do něj lidé, kteří nemají elektronickou identitu, mohou přihlášovat pomocí SMS zprávy.

  Přejít na externí zdroj
 • COVID-19: informace o vakcíně na vládním covid portálu

  Vládní covid portál byl spuštěn na začátku listopadu 2020. Jeho obsah je průběžně aktualizován a v případě potřeby jsou přidávána další témata. Jedním z nedávno přidaných témat jsou i informace o vakcíně. Dozvíte se nejen informace o dostupných vakcínách, ale například i to, jak je možné, že vakcína byla vyvinuta tak rychle, jak funguje očkování, co dělat při výskytu nežádoucí reakce po očkování apod.

  Přejít na externí zdroj
 • Čtyři typy vakcín proti COVID-19

  Existují čtyři základní typy vakcín proti COVID-19. Princip jejich fungování je stručně popsán na webu Akademie věd České republiky. První tři typy se mohou reálně dostat na náš trh nebo tu už jsou, zatímco u čtvrtého typu se nepředpokládá, že se v České republice objeví.

  Přejít na externí zdroj
 • Mýty a dezinformace okolo vakcín proti COVID-19

  V záplavě informací o vakcínách proti COVID-19 není snadné se vyznat. Lidé jsou do značné míry ovlivnění tlakem dezinformací, ale i nedostatkem srozumitelných, vědecky podložených informací ohledně vyvíjených vakcín. Nejčastější mýty shromáždila Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), která se zároveň snaží je vyvracet.

  Přejít na externí zdroj