Gynekologie a porodnictví: Centrum fetální medicíny

Během těhotenství, zejména u vícečetných, mohou nastat situace, kdy musí žena absolvovat různé zákroky v zájmu zdraví plodu. Tyto zákroky také předcházejí nitroděložní ztrátě plodů. Účelem dalších výkonů je získat vzorek k dalšímu vyšetření plodu. Někdy je zase potřeba podat plodu transfuzi. V článcích se dozvíte, co přesně vás při těchto výkonech čeká.


  • Redukce vícečetného těhotenství

    Žena s vícečetným těhotenstvím může do 12. týdne požádat o umělé přerušení těhotenství, resp. o snížení počtu plodů v děloze. Redukce se provádí ambulantně podáním léčivého přípravku plodu.

  • Nitroděložní transfuze

    Během výkonu lékař podá transfuzní přípravek do pupečníkové žíly, aby se upravila chudokrevnost plodu z různých příčin. Poté je těhotná žena sledována za krátkodobé hospitalizace.

  • Fetoskopicky řízená laserová fotokoagulace

    Při tomto výkonu se lékaři snaží vyřešit komplikace vícečetných těhotenství, jako je například přerušení komunikačních spojek mezi cévními systémy jednotlivých plodů, selektivní fetocidu (usmrcení) postiženého plodu či odpuštění zmnožené plodové vody.