Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách z.s. (Sdružení CMP)
ČLÁNEK

... Sdružení CMP je dobrovolným občanským sdružením občanů i právnických osob majících zájem... ... choroby. Sdružení CMP bylo založeno dne 3. 5. 1990. Základním cílem činnosti Sdružení pro rehabilitaci... ... osob po cévních mozkových příhodách je zlepšování péče o občany postižené Cévní mozková příhoda (CMP...

Cévní mozková příhoda: co to je?
ČLÁNEK

... – od „pravých“ cévních mozkových příhod (ischemická Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často... ... označována jako iktus, lidově označována jako „mrtvice“ nebo „mozková… " >CMP , Ischemická cévní mozková... ...) – „pravá“ Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována...

Akutní cévní mozková příhoda: co to je?
ČLÁNEK

... Při CMP platí, že nic není v tuto chvíli tak důležité jako čas. Každá minuta oběhové poruchy... ... mrtvice“ (bližší informace najdete v článku Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována... ... jsou však stejné jako u „pravé“ Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově...

Cévní mozková příhoda: rehabilitace
ČLÁNEK

... Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována jako „mrtvice... ...“ nebo „mozková… " >CMP V závislosti na rozsahu poškození mozku v důsledku nedokrvení během CMP je tělesná... .... Co nejčasnější zahájení cílené rehabilitace nemůže úplně zabránit všem škodám způsobeným CMP, ale v mnoha...

Cévní mozková příhoda: následná péče
ČLÁNEK

... o postiženého po Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována... ... jako „mrtvice“ nebo „mozková… " >CMP velkou zátěž nebo se bojí, že ji nezvládnou. V takovém případě mohou... ... se po Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována jako „mrtvice...

Cévní mozková příhoda a deprese
ČLÁNEK

... Po CMP se pacientovi i jeho příbuzným často náhle změní život, a to nejen v důsledku fyzických... ... nebo nejistoty ohledně budoucnosti mohou vést ke vzniku deprese. U pacientů po CMP je navíc často obtížné zjistit... .... Psychické zvládání následků Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově...

Cévní mozková příhoda: jak ji poznat?
ČLÁNEK

... U CMP jde především o čas. Důsledky cévní mozkové příhody lze výrazně zmírnit, pokud jsou příznaky... ... pacienti nemohou mluvit vůbec nebo mluví nezřetelně. Poruchy vidění Při Cévní mozková příhoda (CMP... ...) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována jako „mrtvice“ nebo „mozková… " >CMP mohou...

Cévní mozková příhoda u žen
ČLÁNEK

... U žen se CMP většinou vyskytuje ve vyšším věku než u mužů: průměrný věk výskytu CMP je u žen 74... ... než u mužů. U žen může vykazovat netypické příznaky, proto pacientka či její okolí hned nepomýšlí na CMP... ... a důsledkem je ztráta drahocenného času. U žen je Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často...

Cévní mozková příhoda: prevence
ČLÁNEK

... Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli bez ohledu na věk. CMP totiž... ..., že člověka nemůže CMP postihnout. Roli hrají také dědičné faktory: zvýšené riziko CMP mají lidé... ... tlak , tím vyšší je i riziko Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus...

Cévní mozková příhoda: sekundární prevence
ČLÁNEK

... U 2–15 % pacientů s CMP nebo TIA se objeví do 12 měsíců od první CMP další epizoda mozkové mrtvice... ... s hypertenzí mají 4× až 6× vyšší riziko Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována... ... riziko Cévní mozková příhoda (CMP) (mezi odborníky často označována jako iktus, lidově označována...

Zobrazeno 1 až 10 z 50