Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

COVID-19 a související medicínské pojmy
ČLÁNEK

... ( Akutní respirační infekce (ARI) je charakterizována následujícími klinickými příznaky: „náhlý... ... nástup nemoci, a současně… " >ARI ) a Chřipka je vysoce nakažlivé infekční onemocnění...

Krajské úřady
ČLÁNEK

Krajské úřady jsou jedním z článků veřejné správy. Jihočeský kraj Web: www.kraj-jihocesky.cz E-mail: posta@kraj-jihocesky.cz Jihomoravský kraj Web: www.kr-jihomoravsky.cz , www.jizni-mora...

Práva a povinnosti pacientů
ČLÁNEK

Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti p...

Veřejný rakouský portál o zdraví
ČLÁNEK

Veřejný rakouský portál o zdraví (Öffentliche Gesundheitsportal Österreichs) poskytuje kvalitní, nezávislé a odborně garantované informace o lidském zdraví a nemocech. Je rozčleněn do pěti hlavní...

Fokus ČR, z.s.
ČLÁNEK

Fokus ČR je spolek zastřešující 10 Fokusů působících v České republice. Dohromady tvoří silnou, úzce spolupracující skupinu s jasnou koncepcí služeb propagující a aplikující moderní trendy v systému ...

Varování před škodlivými následky kouření
ČLÁNEK

Dne 20. května 2016 nabyla ve všech členských státech EU účinnosti nová směrnice o tabákových výrobcích. Tato směrnice představuje významný úspěch pro oblast veřejného zdraví. Od kouření má odradit p...

Volba paliativní medicíny jako klinického oboru
ČLÁNEK

Paliativní medicína je, bez nadsázky, jeden z klíčových oborů budoucnosti. Onkologická a chronická onemocnění dnes představují nejvýznamnější zdravotní hrozbu v Evropě. S chronickými nemocemi se potý...

Závislost na tabáku: kde hledat pomoc?
ČLÁNEK

Snažíte-li se zbavit své závislosti na cigaretách či jiných formách užívání tabáku, možná vám pomohou tipy na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku. Na výše uvedeném webu ( http://www.slz...

Kdo kontroluje dodržování pravidel o bezpečnosti hraček?
ČLÁNEK

Hračky jsou výrobky, které musí splňovat bezpečnostní a technické parametry tak, aby neohrožovaly zdraví dítěte. V ČR průběžně provádí kontroly dětských hraček, které jsou v nabídce a prodeji na česk...

Role zdravotních pojišťoven, s čím se na ně lze obrátit
ČLÁNEK

Zdravotní pojišťovny jsou samostatnými právními subjekty, jejichž prvořadou rolí je provádění veřejného zdravotního pojištění, které lze velmi zjednodušeně popsat (jakkoli se jedná o velmi komplexní ...

Zobrazeno 1 až 10 z 622