Zdravotní postižení

Zdravotně postižený člověk má možnost využívat dávky a různé výhody. Může požádat o příspěvek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcku či o invalidní důchod. Zaměstnavatel má zase nárok na příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa. Za osobu zdravotně znevýhodněnou může být uznán občan, jehož schopnost být pracovně začleněný, je podstatně omezena. Průkaz osoby se zdravotním postižením je určený ke zmírnění sociálních důsledků zdravotního postižení.


Doporučené externí zdroje

 • Příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa (CHPM) a na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM

  Chráněné pracovní místo (CHPM) je pracovní místo zřízené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě písemné dohody s Úřadem práce České republiky (ÚP ČR). ÚP ČR však může uzavřít dohodu o zřízení chráněného pracovního místa i s osobou se zdravotním postižením, která se rozhodne vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zřízení chráněného pracovního místa a na částečnou úhradu provozních nákladů najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Seznam druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, je stanoven ve vyhlášce č. 388/2011 Sb. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na péči

  Příspěvek na péči náleží těm osobám, které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebují pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti podle § 8 zákona č. 108/2006 Sb. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na péči najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Příspěvek na mobilitu

  Příspěvek na mobilitu je jednou z dávek určených osobám se zdravotním postižením ke zmírnění sociálních důsledků jejich zdravotního postižení a k podpoře jejich sociálního začleňování. Výše příspěvku na mobilitu činí 400 Kč za kalendářní měsíc. Detailní popis postupu při podání žádosti o příspěvek na mobilitu najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Průkaz osoby se zdravotním postižením

  Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu uplatňovat širokou škálu benefitů, které jim garantují jednotlivé právní předpisy, popř. které jim nabízí soukromé subjekty zejména v oblasti služeb. Podle míry funkčního postižení pohyblivosti a orientace se určuje druh označení průkazu symbolem „TP“, „ZTP“ nebo „ZTP/P“. Detailní popis postupu při podání žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj
 • Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) a žádost o uznání statusu OZZ

  Za osobu zdravotně znevýhodněnou (OZZ) může být uznán občan, který má zachovánu schopnost vykonávat soustavné zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost, ale jeho schopnost být nebo zůstat pracovně začleněný, vykonávat dosavadní povolání nebo využívat dosavadní kvalifikaci či získat novou, je podstatně omezena. Žádost o status OZZ může podat občan, který má z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu omezenou schopnost uplatnit se na trhu práce. Detailní popis postupu při podání žádosti o status OZZ najdete na Portálu veřejné správy.

  Přejít na externí zdroj

Související témata

Sociální zabezpečení