Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

COVID-19: doplňky stravy při pandemii
ČLÁNEK

Doplňky stravy jsou speciální druhy potravin, které jsou určeny pro doplnění výživově významných látek do organismu. Tyto látky se vyskytují v některých běžných potravinách, často však nejsou obsažen...

Nebezpečné plastové výrobky obsahující nepovolená rostlinná vlákna
ČLÁNEK

Upozornění Státního zdravotního ústavu o nelegálnosti uvádění na trh plastových výrobků obsahujících bambus a jiná nepovolená rostlinná vlákna. Tyto výrobky nesplňují požadavky evropských předpisů st...

Druhy a formy zdravotní péče
ČLÁNEK

Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí. Druhy a formy Zdravotní péče je soub...

Ověřené informace o vakcínách proti COVID-19
ČLÁNEK

Vakcíny proti COVID-19 brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 jsou nutné k za...

COVID-19: praktické informace k očkování
ČLÁNEK

Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo...

COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?
ČLÁNEK

Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru v...

Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí
ČLÁNEK

Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovně...

Práva a povinnosti pacientů
ČLÁNEK

Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti p...

Zdravotnická dokumentace
ČLÁNEK

Ve zdravotnické dokumentaci se shromažďují všechny údaje o zdravotním stavu pacienta. Pacient či jeho blízcí mají za určitých okolností právo do dokumentace nahlížet. Náležitosti zdravotnické dokum...

Poskytovatelé zdravotních služeb
ČLÁNEK

Poskytovatelé zdravotních služeb jsou lékaři, nelékařští zdravotničtí pracovníci, nemocnice a další zdravotnická zařízení, kteří ke své činnosti mají oprávnění krajského úřadu anebo ministerstva. Pro...

Zobrazeno 1 až 10 z 1251