Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 8

Otevřít filtraci
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje podrobnou analýzu počtu narozených podle způsobu porodu a dalších stratifikačních kritérií v dlouhé časové řadě 2000–2022.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném a jeho základních charakteristikách s ohledem na preventivní screeningová vyšetření, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých vyšetření v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na oddělení, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na oddělení v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
S ohledem na povahu a dostupnost sledovaných charakteristik obsahuje data až od roku 2022 a zaměřuje se na živě narozené při vaginálním porodu. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném a péči, která mu byla poskytnuta na porodním sále, a umožňuje tak provádět podrobnou analýzu konkrétních charakteristik dítěte a jemu poskytnuté péče podle gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o narozeném, jeho základních charakteristikách a výskytu vrozené vady, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci výskytu vrozených vad u narozených v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb, vitality a např. gestačního stáří.
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o živě narozeném, jeho základních charakteristikách a poskytnuté léčbě na porodním sále, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události a analyzovat frekvenci jednotlivých léčebných postupů na porodní sále v závislosti na typu poskytovatele zdravotních služeb a např. gestačního stáří.
Jedná se o tematicky zaměřenou datovou sadu, která umožňuje hodnotit hlavní charakteristiky narozených a provádět demografickou analýzu plodnosti v dlouhé časové řadě 1994–2022.
V rámci zveřejňování dat z Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) byla připravena datová sada, která přináší informace o novorozenci, způsobu porodu a zdravotním stavu narozeného při propuštění z péče ve formě plně anonymizovaných primárních dat.

Zobrazeno 1 až 8 z 8

Téma

Organizace

Počet výsledků