Dopravní úrazy: Charakteristika úrazu

Primárním cílem datové sady je poskytnout uživatelům možnost sumarizovat dle jejich potřeby počet úrazů při dopravních nehodách, a to jak na úrovni celé ČR, tak ve stratifikaci dle věkových kategorií, pohlaví, kraje bydliště, kraje zdravotnického zařízen, typu a tíže dopravního úrazu. Z časového pohledu pak dle měsíce a roku kdy došlo k úrazu. Datovou sadu je možné dále obohatit prostřednictvím bezvýznamového identifikátoru dopravního úrazu o detailní charakteristiky úrazu „Diagnózy S“ a „Diagnózy T“.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Ondřej Šanca
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Dopravní úrazy: Charakteristika úrazu
CC BY 4.0 Šanca O., Jarkovský J., Klika P., Benešová K., Klimeš D., Mužík J., Komenda M., Dušek L.
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje