Lůžkový fond: Lůžkový fond ČR a jeho využití

V rámci zveřejňování dat z Národního registru hrazených zdravotních služeb (NRHZS) vznikla datová sada přinášející informace o rozsahu lůžkového fondu a jeho využití členěné podle zařízení, typu zařízení, okresů a krajů. Primárním cílem datové sady je poskytnout uživatelům základní představu o rozsahu lůžkového fondu, jeho využití a vývoji v čase s možností členění dle krajů, okresů, zařízení a typu zařízení. Jeden řádek souboru obsahuje informaci o lůžkách a ošetřovacích dnech v daném zařízení, typu lůžka a typu ošetřovacího dne. Datová sada vzniká v souladu s národní metodikou tvorby otevřených dat a je dostupná v národním katalogu.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Ondřej Šanca
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 2010 – 31. 12. 2022
Klasifikace dle EuroVoc Neuvedeno
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Lůžkový fond: Lůžkový fond ČR a jeho využití
CC BY 4.0 Ondřej Šanca, Markéta Bartůňková, Vladimír Bartůněk, Jiří Jarkovský, Petr Klika, Hana Davidová, Daniel Klimeš, Jan Mužík, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje