Počet výsledků: 6 036

Otevřít filtraci

Pod pojmem kvalita zdravotních služeb se rozumí úroveň poskytování zdravotních služeb, s ohledem na jejich dostupnost, rozsah a strukturu, kvalifikovanost poskytovatelů, proces poskytování péče a jejich výstupů, a s ohledem na spokojenost pacientů se všemi těmito aspekty.

Endovenózní je zastaralý výraz pro dnes používané slovo intravenózní („nitrožilní“). V současné době se používá prakticky pouze ve smyslu endovenózní léčby křečových žil.

Hormonální terapie je jiný název pro hormonální léčbu. Viz také hormony.

Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní sociální služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v zařízeních sociálních služeb tyto základní činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (nejedná se o součást zdravotních služeb). Pečovatelská služba je poskytována podle § 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Plísňové onemocnění je jiný název pro mykózu.

Vitamin E se řadí k vitaminům rozpustným v tucích. Vitamin E pomáhá ochraně buněk jako antioxidant. Významným zdrojem vitaminu E jsou rostlinné oleje, zvláště pak olej z pšeničných klíčků, slunečnicový olej, olej z kukuřičných klíčků, sójový olej a řepkový olej. Viz také vitaminy.

ICP je zkratka pro nitrolební tlak.

CDC je zkratka pro Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí.

Prognóza je předpověď či odhad zdravotního stavu pacienta dle dostupných informací.

DMO je zkratka pro dětskou mozkovou obrnu.

Zobrazeno 1 až 10 z 6036

Počet výsledků