Reprodukční zdraví: Souhrnný číselník

Souhrnný číselník reprodukčního zdraví obsahuje seznam možných atributů, které jsou součástí datových sad Národního registru reprodukčního zdraví (NRRZ) publikovaných v Lokálním (LKOD) a Národním katalogu otevřených dat (NKOD), viz https://www.nzip.cz/vyhledavani-lokalni-katalog?query=reproduk%C4%8Dn%C3%AD&sort=&page=1&show=10. Cílem číselníku je usnadnit uživateli práci s těmito datovými sadami. V číselníku jsou uvedeny id, názvy a hodnoty těchto atributů.
Téma Zdraví
Periodicita aktualizace roční
Související území Česká republika
Kontakt Jitka Jírová
Dokumentace Zobrazit dokumentaci
Časové pokrytí 1. 1. 1994 – 31. 12. 2022
Organizace ÚZIS ČR

Distribuce datové sady

CSV
Reprodukční zdraví: Souhrnný číselník
CC BY 4.0 Jitka Jírová, Jiří Jarkovský, Michaela Kerberová, Petr Benáček, Jaroslav Číhal, Michal Vičar, Martin Komenda, Ladislav Dušek
Originální databáze Není autorskopr​ávně chráněnou databází
Zvláštní právo pořizovatele databáze Nespecifik​ovaný
Osobní údaje Neobsahuje