metabolismus sacharidů

Metabolismus sacharidů je souhrnné označení pro jakoukoli metabolickou přeměnu sacharidů v živém organismu, tedy i v lidském těle. Řadí se sem:

  1. katabolické procesy – štěpení polysacharidů a oligosacharidů na menší jednotky (disacharidy a nakonec monosacharidy), které jsou využívány jako zdroj energie; mezi katabolické procesy se řadí i odbourávání glukózy, při němž vzniká adenosintrifosfát (ATP) – univerzálně fungující „energetické platidlo“ v každé tělesné buňce;
  2. anabolické procesy – v případě lidského organismu tvorba glykogenu (z glukózy) a jeho ukládání v játrech a ve svalech.

Viz také metabolismus, sacharidy.