polysacharidy

Polysacharidy jsou sacharidy, které se skládají z více než deseti monosacharidových jednotek (pro zjednodušení si je můžeme představit jako „kuličky“ či „korálky“). Existuje poměrně velké množství polysacharidů, těmi nejznámějšími jsou škrob, glykogen či vláknina.

Obrázek: Velmi zjednodušené znázornění struktury polysacharidu: v tomto konkrétním případě je složen pouze z glukózových (Glc) podjednotek, avšak obecně může obsahovat i jiné monosacharidy. (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Terminologická poznámka: Polysacharidy jsou někdy označovány i jako složené cukry, komplexní cukry nebo komplexní sacharidy.

Viz také sacharidy.

Související příspěvky: