disacharidy

Disacharidy jsou poměrně jednoduché sacharidy, neboť jsou složeny pouze ze dvou monosacharidových jednotek (pro zjednodušení si je můžeme představit jako „kuličky“ či „korálky“). Existuje relativně velké množství disacharidů, těmi nejznámějšími jsou sacharóza, laktóza či maltóza.

Obrázek: Velmi zjednodušené znázornění tří různých disacharidů (maltóza, sacharóza, laktóza): různě zbarvené „kuličky“ představují monosacharidy glukózu (Glc), fruktózu (Fru) a galaktózu (Gal). (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Společnou vlastností disacharidů je jejich sladkost, proto se řadí mezi cukry. V lidském střevě se však vstřebávají pouze monosacharidy. V případě disacharidů se jedná o dvojice monosacharidových jednotek, ty se nemohou vstřebávat střevem a je potřeba je před tím naštěpit. Toto „rozstřižení“ mají za úkol enzymy. Ne vždy však tyto enzymy fungují dostatečně – kupříkladu u laktózy se některým jedincům stává, že není rozštěpena enzymem laktázou a zůstává ve střevě, kde se stává potravou pro bakterie a kvasí. Projevem je nadýmání, bolesti břicha a průjmy. Těmto nepříjemnostem se říká intolerance laktózy. Lidé, kteří jí trpí, nesnášejí mléko, smetanu, ale mohou tolerovat mléčné výrobky, kde je mléčný cukr již částečně naštěpen mikroorganismy.

Viz také sacharidy.

Související příspěvky: