glykosaminoglykany

Glykosaminoglykany jsou polysacharidové postranní řetězce proteoglykanů složené z mnoha opakujících se disacharidových jednotek (> 100) obsahujících aminocukry, které zároveň nesou záporně nabitou postranní skupinu: buď karboxylovou (-COO) nebo sulfátovou (-SO42–). Mezi nejčastěji se vyskytující glykosaminoglykany patří kyselina hyaluronová, chondroitinsulfát, dermatansulfát, keratansulfát a heparansulfát.

Terminologická poznámka: Glykosaminoglykany byly dříve označovány jako mukopolysacharidy.

Viz také proteoglykany.