anion

Anion (někdy psáno i ve tvaru „aniont“) je atom nebo molekula, která má záporný elektrický náboj (–). Příklady látek, které se v lidském těle vyskytují ve formě aniontů, jsou:

Viz také ion, kation, elektrolyty.