proteoglykany

Proteoglykany jsou velké molekuly tvořené proteinovým jádrem s mnoha postranními glykosaminoglykanovými řetězci. Proteoglykany jsou důležitou složkou pojivové tkáně a dodávají typické viskoelastické vlastnosti některým materiálům obsaženým v lidském těle, jako je například synoviální tekutina. Proteoglykany se nacházejí také na povrchu buněk. Chemické a fyzikální vlastnosti různých proteoglykanů se liší, a to v závislosti na typu, velikosti a počtu polysacharidů (obsažených v glykosaminoglykanových postranních řetězcích).