heparansulfát

Heparansulfát je glykosaminoglykan, který se nachází například v aortě a v plicích.

Viz také glykosaminoglykany.