pH

pH je číslo, které vyjadřuje kyselost nebo zásaditost prostředí. Hodnota pH může (zejména v chemii) teoreticky dosahovat hodnot od 0 do 14, přičemž u silných kyselin se pH blíží 0, u silných zásad se pH blíží 14. Neutrální pH (tzn. stav, kdy prostředí není ani kyselé, ani zásadité) je 7. Hodnota pH v lidské krvi se pohybuje mezi 7,32 a 7,42, v žaludku je silně kyselé prostředí (pH tam činí 1,5 až 3,5), povrch kůže je mírně kyselý (pH okolo 4,7), naopak výměšky slinivky břišní jsou mírně zásadité (pH okolo 8,1).