pH

pH je číslo, které vyjadřuje kyselost nebo zásaditost prostředí. Hodnota pH může (zejména v chemii, méně často v souvislosti s lékařstvím) teoreticky dosahovat hodnot od 0 do 14, přičemž u silných kyselin se pH blíží 0, u silných zásad se pH blíží 14. Neutrální pH (tzn. stav, kdy prostředí není ani kyselé, ani zásadité) je 7. Hodnota pH v lidské krvi se pohybuje mezi 7,32 a 7,42, v žaludku je silně kyselé prostředí (pH tam činí 1,5 až 3,5), povrch kůže je mírně kyselý (pH okolo 4,7), naopak výměšky slinivky břišní jsou mírně zásadité (pH okolo 8,1).

Viz také kyselina, zásada.