nukleotidy

Nukleotidy jsou základními stavebními jednotkami DNA i RNA. Každý nukleotid je tvořen:

  1. nukleovou bází,
  2. monosacharidovou jednotkou (ribóza v RNA, deoxyribóza v DNA),
  3. fosfátovou skupinou.

Podle chemické struktury rozlišujeme:

Obrázek: Struktura RNA – schematický nákres. V pravé horní části obrázku je naznačen vztah mezi nukleovou bází a nukleotidem. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také nukleové báze.