adrenalin

Adrenalin neboli epinefrin je hormon, který vzniká v dřeni nadledvin a z ní je také uvolňován do krevního oběhu. Hlavním účinkem adrenalinu je spuštění poplachové reakce (angl. fight-or-flight response), což se projevuje zvýšením srdeční frekvence, zvýšením krevního tlaku, rozšířením dýchacích cest uvnitř plic, rozšířením zornic v očích, snížením citlivosti na bolest, „zostřením“ zraku, sluchu a dalších smyslů, zpomalením trávení, vyšší dodávkou krve do svalů a celkové přenastavení metabolismu tak, aby se do tkání a orgánů potřebných k „útěku nebo útoku“ dostávalo co nejvíce kyslíku a živin a zvýšila se hladina glukózy v krvi (především pro dodávku do mozku). Adrenalin je zároveň jedním z neurotransmiterů.

Adrenalin se řadí mezi katecholaminy, aminové hormony a také mezi stresové hormony.

Obrázek: Chemická struktura adrenalinu. V levé části obrázku jsou barevně odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), dusíku (modrofialová), kyslíku (červená) a vodíku (bílá). V pravé části obrázku konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. dusíku nebo kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)