dýchací cesty

Dýchací cesty jsou součástí dýchacího systému. Dělí se na horní dýchací cesty a dolní dýchací cesty.