dřeň nadledvin

Dřeň nadledvin (lat. medulla glandulae suprarenalis) je vnitřní část nadledvinendokrinních žláz, které shora těsně přiléhají ke každé ledvině. V dřeni nadledvin vznikají hormony dřeně nadledvin: zejména adrenalin a noradrenalin, v menší míře i dopamin.

Obrázek: Struktura nadledviny a příklady uvolňovaných hormonů. (Zdroj: By OpenStax: Anatomy & Physiology, March 11, 2023, CC BY 4.0)

Viz také nadledviny, kůra nadledvin, hormony dřeně nadledvin.