karcinom děložního hrdla

Karcinom děložního hrdla je odborný název pro rakovinu děložního čípku. Tento zhoubný nádor je jedním z několika nádorových onemocnění, jejichž vznik je prokazatelně spojen s infekcí – v tomto případě s infekcí lidským papilomavirem (HPV). V České republice funguje screeningový program, jehož cílem je záchyt karcinomu děložního hrdla v časných stadiích, a tím i snižování mortality tohoto onemocnění.

Obrázek: Zjednodušené schéma tří prvních klinických stadií karcinomu děložního hrdla (I, II a III). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také karcinom, děložní hrdlo.