klinické stadium

Klinické stadium je rozsah nádorového onemocnění v těle, který je určen pomocí různých vyšetřovacích metod (fyzikální vyšetření, zobrazovací metody, metody nukleární medicíny apod.

Viz také klinický, klinický staging, stadium onemocnění.