botulotoxin

Botulotoxin (BTX), botulin neboli klobásový jed je jedovatá látka (toxin), která je produkována bakterií Clostridium botulinum. Botulotoxin brání uvolňování acetylcholinu v místě nervosvalových plotének, čímž způsobuje ochrnutí. Botulotoxin je příčinou vzniku botulismu.

Botulotoxin je považován za jeden z nejúčinnějších bakteriálních přírodních jedů (toxinů). Smrtelná dávka botulotoxinu pro člověka je velmi nepatrná: činí cca 6 × 10-8 g. Botulotoxin je odolný vůči kyselině chlorovodíkové (která je obsažena v žaludeční šťávě), v trávicím traktu se tedy nerozkládá. Neporušený se vstřebává střevní sliznicí a následně je transportován po těle krví a lymfou. Botulotoxin je termolabilní: spolehlivě jej ničí teplota nad 100 °C po dobu nejméně 10 minut.

Při otravě botulotoxinem dochází k dočasné blokádě přenosu nervového vzruchu na nervosvalové ploténce, což vede k ochrnutí kosterních svalů (tzv. chabá paréza), které se postupně šíří od hlavy (periferní parézy okohybných svalů, svalů otevírajících oční víčka, špatné zaostřování, poruchy polykání, poruchy artikulace) k nohám, a může mít až fatální průběh.

Pod názvem „botox“ se botulotoxin využívá pro kosmetické účely, a to pro „vyhlazení“ mimických vrásek, ačkoli efekt je pouze dočasný (cca 3–4 měsíce). Botulotoxin má i další využití:

Viz také botulismus, toxin, bakteriální toxin.

Poznámka: Název Botox je ve skutečnosti ochranná známka společnosti Allergan. Mezi veřejností však již název natolik zlidověl, že se s ním často setkáváme v textech s malým začátečním písmenem.

Související příspěvky: