nervový impulz

Nervový impulz (někdy psáno i ve tvaru „nervový impuls“) neboli nervový vzruch je zjednodušeně řečeno signál, který se šíří podél nervových vláken (axonů). Jedná se o fyzikálně-chemické změny v plazmatické membráně nervové buňky (neuronu), které slouží například k přenosu signálu ze smyslového receptoru, k vědomému pohybu kosterního svalu apod.