paralýza

Paralýza je odborný název pro ochrnutí.

Odvozené přídavné jméno je paralytický.