paralýza

Paralýza, ochrnutí neboli obrna je ztráta motorických funkcí (tzn. neschopnost pohybu) určité části těla. Paralýza je obvykle způsobena poškozením nervového systému. Paralýzou se rozumí úplné ochrnutí části těla (na rozdíl od parézy, která označuje částečné ochrnutí).

Existuje poměrně velké množství příčin vzniku paralýzy. Paralýza může být důsledkem poškození míchy, ale může také souviset s cévní mozkovou příhodou, úrazem, přenosnou dětskou obrnou (poliomyelitidou), dětskou mozkovou obrnou, Parkinsonovou nemocí, roztroušenou sklerózou apod.

Odvozené přídavné jméno je paralytický.

Poznámka: Pojem „paralýza“ bývá někdy zaměňován s pojmem plegie. Výraz „paralýza“ je však širší, protože paralýza se může týkat i hladké svaloviny (např. ve stěně střev).

Viz také paréza, plegie.