toxiny

Toxin je jed produkovaný živými organismy (zejm. bakteriemi, houbami, plísněmi, rostlinami, ale i různými „jedovatými“ zvířaty), který může poškozovat nebo zabíjet jiné buňky. Mezi toxiny se neřadí jedovaté látky, které byly uměle vytvořeny člověkem.

Poznámka: V lékařském prostředí se někdy pojmem „toxiny“ rozumí i uměle vytvořené jedovaté látky. Podle původní definice by se však tyto chemikálie mezi toxiny řadit neměly.

Viz také toxicita a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz toxin.